MaksiGrass®

En MaksiGrass vogn bytter græsensilage ud med frisk græs mindst 180 dage om året

 

Udnyt potentialet i frisk græs
– køernes favorit

Ring 6094 3375Læs mere

Maksi-grazer bytter græsensilage ud med frisk græs mindst 180 dage om året

Debut: Første danske frisk græs-høster sparer 1000 kr./årsko.

I Irland kalder de det en zero-grazer, fordi den bruges til at øge græsudnyttelsen ved at hente frisk græs til køer på stald i stedte for at lukke køerne ud. Den økologiske mælkeproducent Jørgen Søndergaard Madsen kalder det en Maksi-grazer. For om dagen henter køerne selv ca. 7 kg tørstof på græsmarkerne omkring Lille Fastergård ved Faster nær Skjern. Om natten æder de 135 økologiske DH-køer yderligere 11 kg tørstof af det samme friske hvidkløvergræs, hentet med zero-grazeren.

Gevinsten er forsigtigt sat ca. 1.000 kr. pr. årsko. i sparede omkostninger.

Gevinster

Det sætter nye grænser for selvforsyningen, når de 135 årskøer på Lille Fastergård i august kan æde op til 17 kg tørstof i frisk græs. De 6-7 kg henter de selv gennem afgræsning, resten bliver serveret for dem med zero-grazeren. Samtidig spares også de direkte ensileringsomkostninger, energi- og næringsstoftabet ved at ensilere græsset frem for at fodre det op frisk, plads og forrentning af et stort foderlager. Erfaringen er, friskhøstet, regnvådt græs ikke påvirker ædelysten på stald, men bare gør læsset lidt tungere. Det daglige tidsforbrug er lidt større ved fodring med frisk græs end med ensilage

Appetitligt

En håndfuld friskhøstet græs klar til køerne efter malkning. Zero-grazerens høstteknik smadrer ikke græsset, og derfor tager det heller ikke varme

Styreboks

Styringen af den irske zero-grazer er ganske enkelt med den elboks med omskifter samt to dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren, der ikke behøves mere end 90 hk.

Servicevenlig

Den irske zero-grazer består af standardkomponenter og er servicevenligt opbygget til det ugentlige eftersyn.

Optimalt

Den optimale græslængde til zero-grazing svarer til at køre med fem eller seks slæts strategi, hvor græsset høstes ca. hver fjerde uge. Det kræver lidt omtanke at tilrettelægge især starten på zero-grazing.

Sonsorstyret

Under høsten bruges vognens bundkæde til at trække græsset væk fra elevatoren og bagud i vognen. Det sikrer en skånsom håndtering, da tromleskårlæggeren afleverer græsset direkte i læsseelevatoren. En sensor på baglugen giver en akustisk alarm, når trykket mod lugen indikerer, at vognen er fuld. Den samlede vægt for vognen inkl. tromleskårlægger er fuldt læsset 8.400 kg

Kunderne er begejstret

”Vognen er nem at manøvrere med og alle kan hurtigt lære det.”

Snitfladen

Grææset skæres af med en tromleskårlægger med i alt fire knive. Når snitfladen er flosset, er det tid at vende knivene eller evt. skærpe eller skifte dem. Selv om arbedshøjden for skårlæggeren er passende ift. at undgå forurening fra gylle og jord og give hurtig genvækst, kunne Jørgen Søndergaard Madsen kunne godt tænke sig bedre mulighed for at regulere arbejdshøjden under mere specielle forhold.

Græsdæk

De kraftige 620/40R22,5 lavtryksdæk med græsmønster på bogien skåner græsset på våde dage.
da zero-grazeren også kun kræver en relativt lille traktor, vurderer Jørgen Søndergaard Madsen, at det i milde vintre vil muligt at hente frisk græs ind i december. Marker, der alligevel skal lægges om til foråret, vil han slet ikke være bekymret for at køre på. Køerne æder vådt græs på stald med lige så god appetit som tørt græs, er erfaringen på Lille Fastergård.

Vi støtter